مطالب ویژه و عالی درباره طراحی سایت اختصاصی مطالب ویژه و عالی درباره طراحی سایت اختصاصی .

مطالب ویژه و عالی درباره طراحی سایت اختصاصی

بررسی 25 نکته طراحی سایت حرفه ای


هر بازاریابی دانسته که ترافیک ورودی به طراحی سایت اختصاصی  آنها چقدر میباشد زیرا کلیه این داده ها در آنالاتیک قابل مشاهده میباشد. البته دقیقا معلوم وجود ندارد که آن گاه چه روی خواهد بخشید. می بایست بیان‌کنم که کارداران بخش اعظمی وجود دارا هستند که در‌این دستور دخیل می باشند. حتی بعداز انجام طراحی وب ماهر برای بیش تر از هزار مشتری برای ما ادراک این که چه چیزی بهتر میباشد، راحت وجود ندارد. در‌این نوشته ی علمی به چک 15 نکته ساخت وب سایت ماهر پرداخته ایم که بها هر بازدیدکننده را برای وبسایت شما معین خواهد نمود.

دقت به طرح و ساختار سایت
یک سایت دربرگیرنده دو چیز میباشد: کانتینر و محتوا. کانتینر نیز مشتمل بر دو چیز میباشد: ساختار و مدل. بیاید او‌لین نکته رو محاسبه کنیم. این نکات در رابطه ساختار و طرح بندی وبسایت شما میباشند.

توان نفوذ سلسله مراتب بصری وبسایت
هر کاغذ وب سایت یک سلسله مراتب بصری دارااست. در‌صورتی‌که شما با این مضمون‌ آشنا نیستید، تعریف‌و‌تمجید ما این میباشد:

سلسله مراتب بصری به ترتیب، اندازه، رنگ و کنتراست موادسازنده بصری اشاره دارااست. این نوعی انتخاب کننده نسبی و منظم میباشد که بوسیله دیده آدم به چشم میخورد.

طراحان تارنما از سلسله مراتب بصری استعمال می نمایند تا لحاظ بازدیدکننگان وبسایت را به مهمترین موادتشکیل دهنده جلب نمایند. طرح بندی وبسایت مشتمل بر وضعیت (بالا یا این که زیر شیت)، اندازه (وسیع یا این که کوچک)، تصاویر (ویدیو، تصاویر، آیکون ها) و کنتراست (رنگ و فضای سپید) میشود.

جنبه های ترکیبی اثر آنان‌را ارتقاء می‌دهد. کلیه ویدیوهای وسیع که در بالای شیت قرار دارا هستند را می‌بینند. تعداد پاره ای از عموم متن ها با کنتراست زیر در حوالی تصاویر را مشاهده می نمایند.

در واقع سلسله مراتب بصری جواب به‌این پرسش میباشد که چرا دیده شما صفحه های خاصی را در وب دنبال می نماید. زمانی که شما از آن‌ها استعمال میکنید دقت مخاطبان به یک‌سری از پیام های شما جلب می‌گردد.

از یک تیتر توصیفی و متمرکز استعمال فرمائید
تیتر جان دار در بالای شیت مهم (و هر کاغذ دیگری) توصیفی میباشد یا این که نه؟ چنانچه خیر، بازدیدکننده ممکن میباشد حاذق به جواب دادن به او‌لین پرسش خویش نباشد: "اینجانب در مکان مطلوب هستم؟"

این نیز یک زمان برای به کارگیری از یک عبارت کلیدی مقصود و نشان دادن رابطه میباشد. بخش اعظمی از مدیران وبسایت ها از لغت ها هوشمندانه و نا مفهوم برای تیتر تارنما خویش به کارگیری می نمایند، ولی بایستی این را بدانیم که تیتر سایت هر چقدر واضح خیس و روشن خیس باشد، بهتر میباشد.

به مکان تایپ کردن یک تیتر فانتزی و نامفهوم، کسب و عمل خویش را تعریف نمایید. بهتر میباشد کمپانی یا این که کسب و فعالیت خویش را تعریف فرمایید.

 

ولی امروزه برگه اکران های مختلفی وجود دارا هستند البته چیزی که اساسی میباشد این میباشد که اکثر وقت ها یوزرها بیشتر وقت خویش را در بالای کاغذ تارنما شما صرف می نمایند. این بدان معنا میباشد که شما می بایست داده ها اساسی و هدف ها ضروری خویش را در بالای شیت تارنما قرار دهید.

تمامی دکمه های فراخوان وب سایت را در ابتدا برگه قرار ندهید
بازدیدکنندگان ممکن میباشد وقت بیشتری را در بالای کاغذ وب سایت باشند، ولی این به آن معنا وجود ندارد که آن ها مهیا انجام اقدامی می باشند. اکثر زمان ها دکمه های فراخوان (calls to action) در زیر برگه قرار دارا هستند. وقتی که Chartbeat بیست و پنج میلیون بازدید را تجزیه و محاسبه کرد، متوجه شدیم که اکثر وقت ها تعاملات در قسمت های پایینی روی داده میباشد. یک نکته ای که درباره با مطالعات Chartbeat وجود داراست این میباشد که آنها عمدتا روی تارنما های خبری تمرکز دارا‌هستند که بسیار مختلف از وبسایت های بازاریابی میباشد.

صراحت دارد که محتوا بالا کاغذ بیشتر قابل مشاهده میباشد، ولی لزوما مکانی برای قرار دادن دکمه های فراخوان شما وجود ندارد. پس کارایی فرمایید دکمه های فراخوان سایت خویش را در جایی قرار دهید که میپندارید بیشترین عشق مندی را در کاربر ساخت می نماید.

با جواب دادن به همگی سوال ها بازدیدکنندگان شیت بلندی را ساخت‌و‌ساز فرمائید
پیکسل های بیشتر به معنای فضای بیشتر برای جواب به سوال های، اعتراضات میباشد. در صورتی بازدیدکننده جواب یک پرسش مهمی را پیدا نکند، می‌تواند به آسانی برگه را به سمت ذیل تکان دهند. وقتی که آنان راضی می باشند، به آسانی مراحل مطالعه ورقه متوقف شود.

موثرترین صفحه های برای فروش از بحث های فروش استعمال می نمایند. هیچ زمان جواب دادن به سوالهای مشتریان را متوقف نکنید.

یک چیز را در یک برهه زمانی اکران دهید
"اینجانب طرح های منزه و امروزی را دوست دارم". این به عبارتی چیزی میباشد که بیشتر مشتریان ما هنگام آغاز پروژه های ساخت وب سایت ماهر به ما می‌گویند. اکثر اوقات آنها از جمله به وبسایت اپل اشاره می نمایند.

بازدیدکنندگان درهم ریختگی تارنما را دوست ندارند. ما فضای سپید را دوست داریم. به عبارت دیگر، ما پیچیدگی تصویری معدود را دوست داریم.

در سال 2012 گوگل تحقیقاتی انجام بخشید در رابطه این که چه تارنما هایی از نگاه بازدید کنندگان خوشگل به لحاظ میایند. آن‌ها فهمیدند که طرح های پیچیده خیس به احتمال زیاد تحت عنوان زیبایی در حیث گرفته نمیشوند.

بنابر این پیچیدگی و درهم ریختگی صفحه ها وبسایت خویش را از در بین ببرید. در هر پیمایش اسکرول تمرکز خویش را روی یک یا این که دو عنصر مقصود قرار دهید.

از طرح های استاندارد به کار گیری فرمایید
مطالعات گوگل نشان داده میباشد که prototypinality بالا با فهم زیبایی تارنما دارای ارتباط میباشد. (prototypinality در معنای اندازه گیری روش اکران یک شی از یک دسته میباشد.) هر چیزی که خارق العاده باشد سبب ساز زیبایی تارنما شما نخواهد شد. یک تارنما ماهر که از استاندارد ها تبعیت نماید، احتمال بیشتر داراست که بازدیدکنندگان آن را دوست داشته باشند. تارنما هایی که زیباتر می‌باشند، prototypinality و پیچیدگی بصری معدود دارا هستند. آن ها بی آلایش و منزه میباشند.

ولی مراد از استاندارد چه می باشد؟ وبسایت های ماهر و استاندارد با prototypinality بالا دربرگیرنده مورد ها تحت میباشد:

لوگو در صدر و سمت چپ وبسایت
ناوبری افقی در هدر
نوار کاوش در بالای شیت
آیکون های اجتماعی در ذیل برگه
پباده سازی برخورد گرا برای گوشی
استعمال از بلوک ها در صفحه های وب سایت
اکثر زمان ها وبسایت های بازاریابی امروزی، به ویژه صفحه ها فروش، مشتمل بر بلوک هایی در کاغذ وب سایت میباشند. در بنا شده در هر ستون محتوا مشخصی وجود دارااست که اکثر اوقات با یک تصویر در یک سمت و یک متن در سمت دیگر، کامل شدن گردیده اند. کورت کروس، یک مدیریت ایده پرداز، نقطه عالی را را دراین مورد ارائه اعطا کرد. تغییر تحول رنگ دورنما یک شیوه عالی برای نشان دادن تغییر‌و تحول نوع محتوا تارنما به بازدیدکنندگان میباشد.

هنگام گزینش رنگ دورنما برای بلوک های کاغذ، به خیر و خوبی تصور کنید. چنانچه بلوک ها بگراند بدون‌نور داشته باشند، بازدیدکننده ممکن میباشد تاءمل نماید که بلوک را پیمایش نموده است و پیمایش خویش را متوقف نماید.

از اسلایدر های چرخشی خودداری کنید
اسلایدر ها دوستداشتنی می باشند و بازدیدکنندگان آنان‌را دوست دارا‌هستند. ولی با اکران آنها در کاغذ مهم ممکن میباشد بازدیدکنندگان صرفا اسلاید اولیه شمارا ببینند. مطالعات اکثری دراین مورد انجام یافته میباشد که به همین سود می رسند. پیام هایی که در اسلایدهای بعدی مشهود است کمتر چشم میشوند و نرخ کلیک روی آنان کمتر میباشد.

پس چه فعالیت کنیم؟

اسلاید های تارنما را دسته بندی فرمائید به نحوی کهبازدید کننده می‌تواند هرکدام را با پیمایش به ذیل شیت ملاحظه کنید. این عمل درصد اکران بیشتری را در پی خواهد داشت.

تصاویر
بیاید به سراغ عنصرها بصری برویم. این ارشادوراهنمایی های ویژه مرتبط با تصاویر در پباده سازی وب سایت ماهر میباشد.

به کار گیری از تصاویر عموم
صورت ها یک تصویر اختصاصی و توانمند میباشند. از هنگامی که ما متولد شدیم، ما به فیس ای بیشتری نگاه میکنیم. اقتدار مغناطیسی تصاویر عموم در پباده سازی وب سایت بسیار اثر گذار میباشد.

 

خیر صرفا به فیس های جلب اعتنا، آن‌ها با تبدیل تبدیل می‌شود. مطالعه موردی مشهور به وسیله Basecamp، حاصل صورت و توصیفات در کاغذ فروش را ارتقا اعطا کرد.

خیر فقط تصاویر عموم در جلب اعتنا نقش موثری دارا هستند بلکه منجر تغییرات متعددی نیز میگردند. مطالعه موردی پر اسم و رسم به وسیله Basecamp نشان اعطا کرد که به کارگیری از فیس در صفحه ها وب سایت درصد فروش را ارتقاء اعطا کرد.

از عکس های حقیقی عموم استعمال نمائید، خیر تصاویر ساختگی
پژوهش ها اخیر نشان داده میباشد که بازدیدکنندگان بیشتر به تصاویر حقیقی عشق مند می‌باشند تا تصاویر مبلغی و ساختگی.

تصاویری با کیفیتی که با پرداخت هزینه برای شما تهیه و تنظیم می‌گردد خوشگل می‌باشند ولی بازدیدکنندگان بیشتر دوست دارا‌هستند حقیقت را ببینند. آنان ترجیح میدهند اشخاص حقیقی و واقعی را ببینند که در کمپانی فعالیت می نمایند.

از فیس ها تحت عنوان آرم های بصری به کار گیری فرمائید
عکس های عموم به شما یک زمان ویژه برای هدایت دقت بازدید کنندگان می‌دهد. یک پدیده مشهور:"شما به جایی نگاه میکنید که آنها نگاه می نمایند."

این یک مطالعه دارای اسم و رسم با صورت نوباوه میباشد. وقتی که نوباوه به دوربین نگاه می نماید، بازدیدکنندگان به نوباوه نگاه می نمایند. زمانی طفل بدین عنوان نگاه می نماید، بازدیدکنندگان به‌این عنوان نگاه می نمایند.

 

به کار گیری از اشاره گر تحت عنوان علامت های بصری
صورت قادر است اعتنا اشخاص را جلب نماید، ولی آنها فقط رویه در اختیار گرفتن دیده های بازدید کنندگان شما نیستند. استعمال از یک اشاره گر کوچک کشیده گردیده ممکن میباشد حتی بیشتر مفید باشد.

 

درین مطالعه ردیابی دیده به وسیله CXL متوجه شدیم که به کارگیری از یک پیکان معمولی برای دیدن یک عنصر شیت قدرتمندتر از طریق بالا بود.

 

 


برچسب: طراحی سایت اختصاصی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ دی ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۰۳:۵۰ توسط:مهمان نواز موضوع: نظرات (0)